SANDRA CLIMENT JORDÁ

FALLERA MAjOR DE VALèNCIA 1997