ACTUALITAT


ELECCIÓ DE PRESIDÈNCIA

En Junta General Extraordinària celebrada al casal el Patrón, el dia 12 d'abril de 2024, s'ha elegit a Inés Pérez Ortega com a Presidenta de la Falla Poeta Alberola-Totana per a l'exercici 2024-2025.

Inés posseix el Bunyol d'Or de la nostra comissió i el Bunyol d'Or amb Fulles de Llorer de JCF, en 2009 va ser Fallera Major de la nostra Falla i sempre va participar activament de les diferents tasques que li van ser encomanades pels anteriors equips de gestió.


La flamant Presidenta va aprofitar la reunió per a presentar els responsables de la nova Junta Permanent, que estarà formada per les següents persones:

Vicepresidenta 1a: Maria del Carmen Vara Benlloch

Vicepresidenta 2a: Sonia Vara Benlloch

Vicepresidenta 3a: Maria Julita Martínez Ballester

Tresorerera: Maria Casas Ballestar

Comptador: Pedro Ramírez Rey

Secretària: Pilar Valero Lance

 

Un magnífic grup que es responsabilitzarà de dur a terme el renovat projecte faller 2025.


VOLS SER FALLER?

INFO: Casal El Patrón i fallatotanasecretaria@gmail.com

Descarga
Fitxa d'alta de menors
FICHA ALTA INFANTILES.pdf
Documento Adobe Acrobat 821.5 KB
Descarga
Fitxa d'alta de fallers
FICHA ALTA CENSO ADULTOS.pdf
Documento Adobe Acrobat 451.5 KB

CALENDARI D'ACTIVITATSTAMBÉ SEGUEiX-NOS AL...