LES NOSTRES representants en lEs Corts de lEs FallerEs MaJors de ValÈncia.


Concha Isabel Ballester Calero. Cort de la Fallera Major de València 1975
Concha Isabel Ballester Calero. Cort de la Fallera Major de València 1975

Marivi Barberá Rey. Cort de la Fallera Major de València 1976.
Marivi Barberá Rey. Cort de la Fallera Major de València 1976.

Mª Eugenia Gil Martínez. Cort de la Fallera Major de València 1980.
Mª Eugenia Gil Martínez. Cort de la Fallera Major de València 1980.

Sonia Vara Benlloch. Cort de la Fallera Major de València 2000.
Sonia Vara Benlloch. Cort de la Fallera Major de València 2000.

Débora Beltrán Jordá. Cort de la Fallera Major de València 2004.
Débora Beltrán Jordá. Cort de la Fallera Major de València 2004.