FOTOS EXERCICI FALLER 2014-2015

ELECCIÓ PRESIDENT

FIRA D'ABRIL

ACTIVITATS INFANTILS

ASSISTÈNCIA A ACTES RELIGIOSOS

SANT JOAN

CELEBRACIÓ DE SANT JOAN AMB LA FOGUERA DEL BARRI OBRER

PRESELECCIÓ CORTS D'HONOR

DESCOBRIMENT DE LA PLACA EN EL CASAL "EL PATRÓN"

PROCLAMACIÓ MARTINA TOMÁS LACRUZ, FMI 2015

PROCLAMACIÓ SARA ORTÍN NACHER, FM 2015

HALLOWEEN

NAIXEMENT

PRESENTACIÓ FFMM 2015

VISITA ALS TALLERS DELS ARTISTES FALLERS

JORNADES CULTURALS

LLIURAMENT DE BUNYOLS D'OR AMB FULLES DE LLORER I DIAMANTS

SETMANA FALLERA